Internet
1. Januar 0001
e-kultura.cz
Pavel Besta
Gottfried Helnwein - Spící andělé (Angels Sleeping)
Když v 70. letech minulého století pořádal Gottfried Helnwein sérii výstav svých obrazů v rodném Rakousku, jeden z tehdejších návštěvníků expozice je přelepil cedulkou s nápisem entartete Kunst (nacistický název pro zvrhlé umění). O tom, že obrazy a fotografie tohoto rakouského rodáka, který momentálně žije střídavě ve Spojených státech amerických a v Irsku, vyvolávají především v jeho domovině a v sousedním Německu nesouhlasné reakce veřejnosti nemůže být sporu.
Jeho díla se již mnohokrát stala středem celospolečenské pozornosti. V roce 1988 při výročí 50 let od nacistického útoku na Židy postavil Gottfried Helnwein v centru Kolína nad Rýnem čtyři metry vysokou a sto metrů širokou zeď, na kterou nainstaloval velkoformátové fotografie dětských portrétů jako připomínku nevinných obětí koncentračních táborů. Přes noc někdo všem dětem na obrazech symbolicky proříznul hrdlo. Helnwein červenou linku na fotografiích ponechal a dal tak celé události aktuální rozměr…
Ve dnech od 12. 6. 2008 do 31. 8. 2008 se s provokativními hyperrealistickými díly tohoto rakouského umělce, který mimo jiné proslul i svým výrokem: „Naučil jsem se víc od Donalda Ducka než ze všech škol, které jsem navštěvoval.”, může seznámit i široká česká veřejnost.
Výstava pořádaná galerií Rudolfinum je rozčleněna do pěti částí. V první najdeme tmavě modré portréty významných umělců, jimiž svého času byli nebo stále jsou Frank Zappa, Che Guevara, Martin Luther King Jr, Arthur Rimbaud, Samuel Beckett, Yukio Mishima, Jimi Hendrix nebo Vladimír Majakovský. Dále zde budete moci spatřit umělcův autoportrét znetvořený kovovými vidličkami a převázaný obvazy, který v roce 1982 použili slavní Scorpions jako přebal své desky Blackout.
V dalších částech expozice najde jak obrazy odkazující k nacistické minulosti Rakouska, - vzpomeňme jen Klanění tří “nacistických” králů - tak plátna tvořící těžistě Helnweinovi tvorby. Jejich ústředním motivem je násilí na dětech a to jak násilí fyzické, tak i psychické. To je postaveno do kontrastu s nemožností bránit se, s nevinným dětským údivem a pasivitou…
Poslední část výstavy je věnována fotografiím, na nichž pro Helnweina pózoval americký punkový zpěvák Marilyn Manson stylizovaný do sv. Terezie či do symbolu americké popkultury druhé poloviny dvacátého století - myšáka Mickeyho.
Hodnocení:
Hyperrealistické obrazy rakouského malíře a fotografa Gottfrieda Helnweina, balancující na hraně popartu, ukazují odvrácenou stranu zdánlivě spořádaného života nejen v Rakousku, ale i v celém postmoderním světě, který se jen velmi obtížně vyrovnává s démony vlastní minulosti…
Výstava potrvá od 12. 6. 2008 – 31. 8. 2008
Kde:
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1
.
Otevřeno:
denně kromě pondělí 10.00 – 18.00
.
Vstupné:
Dospělí: 120,- Kč
Studenti, senioři: 60,- Kč
Děti (do 15 let), novináři a hendikepovaní: Zdarma
nach oben